SINCE 1990
Admija
Milan Mitáček
®
Přejít na obsah
AUTOMATIZACE
Automatizace celních procesů

Rychlé a jednoduché vyhotovení celních dokladů, elektronických zpráv a statistických hlášení IntraStat
- importem dat z externích IT systémů s automatickým
- doplněním konstantních hodnot
- doplněním uživatelsky konfiguračně nastavitelných údajů
- konvertováním datových formátů
- a následnou vzájemnou transformací různých typů dokladů.

Projevuje se vysokou mírou efektivnosti při vystavování, zpracování dokladů jejich automatickým generováním z předchozích dokladů kópií bez/s položkami, z šablon a naváděním elektronických podkladů z libovolných podikových informačních systémů a sw programů pro režimy s ekonomickým účinkem (komplexní řešení CelSkladWin + RsEÚ).Obr. Schéma automatizace ECŘ importem e-podkladů z IT systémů
Schema automat
 

Přednosti
- rychlost
- spolehlivost
- jednoduchost
- úspornost
- více dokladů/čas
- využití času
- eliminace chybovosti
- avízo, předpříprava
- doplnění, úprava interface
- zaškolení, zpětná vazba

Nevýhody
- objasnit přednosti klientům
Elektronická CD automaticky; výhody
Import dat
(TXT, SDF, XML, XLS, EDI) z
z faktur, podnikového systému, avíza, emailu, konverze dat, zprávy od celní správy
Režim ECŘ, typ eCD
transformace dokladů
Navedení dat
s užitím šablony eCD, obchodního případu,
z papírových podkladů užitím předvoleb šablony,
užitím kópie dokladu včetně/bez položek,
předplněním předdefinovaných údajů
(manuální editací odstavců eCD)
Kontrola, editace a zápis
úplnosti dat, schémat, podmínek a pravidel
Výstupy
XLS, XML, PDF, mail, admwatch, interface
tisk eCD čb/barva, EcoForm, tisk zpráv, výstupních sestav, statistik, podkladů pro IS, podkladů a zpráv do emailů, atp.
Generování eCD
tvorba zpráv elektronických celních dokladů
Zabezpečené ePodání
ePodpis, šifrování, "Obálka 3"
odesílání eCD celní správě, on line výměna zpráv podle scénářů komunikace
Reakce celní správy
zprávy se statusy stavů ECŘ pro deklaranty
Copyright © Admija 1990 - 2023
Created by Admija
Integrace s externími IS / SAP aj.
Admija je registrovaná ochranná známka
flag slovakia
flag czech
32
let s Vámi
Návrat na obsah