SINCE 1990
Admija
Milan Mitáček
®
Přejít na obsah
SAP & CelsaWinSQL kooperace
SAP & celní subsystém CelsaWinSQL

Produktivita práce, efektivnost procesů a pracovních postupů je zabezpečována spoluprací IS Admija s externími ekonomickými IS a podporována implementací datových rozhraní Admija.
Datové rozhraní pro napojení celního IS Admija - sw Celsa a jeho modulů na libovolné externí podnikové informační systémy zabezpečuje navádění dat exportovaných z externích systémů do IS Admija, a tím následně automatické generování celních, přepravních dokladů, statistických hlášení Intrastat a předávání elektronických zpráv celní správě ČR.
Celsa-SAP Connector
integrace systémů
Nový APInterface © ExFACT2021 pro SAP aj. IS
S upgrade modulů a funkcí subsystému CelsaWinSQL umožňuje:
- automatizaci procesů celního řízení
- komunikaci s SAP (a dalšími IS) rozhraním „ExFACT2020“ (původně ExFaktury)
- varianta souborového předávání dat formátu XML aj.
- varianta komunikační databází SQL s přímým přístupem kooperujících systémů
- eventuálně jiná podle rozhodnutí odběratele
- pokrývá nové elementy komunikačních zpráv e-podání celní správě
- promítá se do editace, komunikace s CS, tisků, e-výstupů/e-podkladů pro klienty atd.
- automatické využití šablon pro generování finálního dokladu, zprávy z navedených e-podkladů
- e-mailing s automatickým odesíláním zpráv o probíhajícím stavu dokladu, obdržené zprávy klientům
- kontrola DIČ pomocí web služby
- automat pro načítání zpráv/odpovědí od CÚ a přidělování zpráv odpovídajícím uživatelům
- zasílání zpráv do SAP pomocí nadefinované web služby
- Kurzovní lístek (celní kurzy)
- úroveň zpracování dokladů
- eventuálně další požadované informace
- tisk dokladů do formátu PDF
- a další.

... a navíc
Podporuje on line vstupy a náhledy on time publikovaných informací spojených s procesem odbavování prostřednictvím web aplikace AdmWatch pro oprávněné, vedoucí pracovníky společnosti.

Copyright © Admija 1990 - 2023
Created by Admija
Integrace s externími IS / SAP aj.
Admija je registrovaná ochranná známka
flag slovakia
flag czech
32
let s Vámi
Návrat na obsah