SINCE 1990
Admija
Milan Mitáček
®
Přejít na obsah
NOVÉ POJETÍ CELNÍHO SYSTÉMU
Softwaroví roboti modulárního, implementovatelného, modulárního systému pro robotizaci procesů celního řízení.
KONVERZE EDITACE
Využití nástroje pro převod prostředí editace do vývojového prostředí nového systému.
GENERÁTOR FORMULÁŘŮ
Podpůrný program pro automatické převádění editačních formulářů ze stávajícího do nového provedení.
AUTORSKÁ PRÁVA
Admija, elementy, pozice, věty, věta RsEÚ, komunikace, procesy, PÚZ, PD, PPD, identifikace, párování, komparace, CelSA, CeSKon, CEDIS, abecední ČAIIT, AcommPort, interface CelsaSAPconnector aj.
SW APLIKACE
Celní Systém Admija - CelSA

Komplex sw modulů a modulů provozovatelných jako samostatné aplikace pro
 • subsystém Celsa - komplexní elektronické celní řízení
 • subsystém RsEÚ - režimy s ekonomickým účinkem, výroba, normování spotřeby komponent, odpad výroby, uskladňování na skladu celním, veřejném (obecném)
 • systém CeSKon - monitoring nelegálních manipulací a nakládání se zbožím a odpadem výroby RsEÚ
 • Intrastat / SAP - statistické výkaznictví, hlášení
 • AcommPort - e-podání dokladů/zpráv tj. elektronická výměna dat s celní správou ČR
 • AdmUpd - aktualizační modul číselníků ECR celní správy ČR internetem
 • AdmPDF - konverze XML komunikační zprávy JSD do dokumentu PDF
 • Robocus/EKR.CEP - e-podání definovanými scénáři obousměrné komunikace SR

ELEKTRONICKÉ CELNÍ ŘÍZENÍ

Subsystém Celsa®Win celního systému CelSA - elektronické celní řízení ve zjednodušených postupech. Certifikováno GŘC
Komfortní zpracování svazku dokladů a návazných dokumentů nebo jednotlivých typů dokladů celního řízení, přepravních a daňových dokladů, statistických hlášení a dalších cílených na e-podání ve zjednodušených a havarijních procesech elektronického celního řízení včetně mnoha podpůrných modulů a přenosů dat celním úřadům a obchodním partnerům.
Sw aplikace a moduly pro Českou republiku (dříve pro Československo) jsou produkovány od roku 1990.
Sw aplikace pro Slovensko ve speciálním sw provedení včetně zahrnuté legislativy jsou tvořeny s prodlevou od roku 1990 a dokonale obsluhují celní řízení SR.
Sw aplikace pro Slovensko ve speciálním sw provedení včetně zahrnuté legislativy jsou tvořeny s prodlevou od roku 1990 a dokonale obsluhují celní řízení SR.
Základní platforma CelsaWin spolupracuje přes interní interface se všemi dalšími programy a rozšiřujícími moduly IS Admija.


CelsaWin 2022 SQL
NCTS SQL 2022 schválený příjemce/odesílatel
Modul konverze a migrace dat do databáze SQL server
API Celsa SAP Connector (asapicom) Interface ExFACT 2022 -   Integrace s SAP a dalšími ekonomickými IS
AcommPort 2022
EcoForm tiskový modul
AdmMail
AProMail
Filtry zpráv
AdmPDF - tisk a přenos spojovaných a vkládaných PDF
Adm599PDF - tisk XMLzprávy CZ599A do formuláře PDF
AdmUpd - on line aktualizace číselníků IS
ČDCargo Celsa Connector
RoboCus SR

NCTS SQL, tranzitní systém - app nebo modul k programu Celsa®Win Certifikováno GŘC
Ve spolupráci s GŘC vyvíjený produkt pro Nový komputerizovaný tranzitní systém tranzitu zboží evropského společenství. Interaktivní elektronická výměna zpráv prostřednictvím app AcommPort nebo VAN operátorů. Certifikováno GŘC.
E-Vývoz - app nebo modul k programu Celsa®Win Certifikováno GŘC
Elektronické vývozní doklady v systému e-Customs ČR/EU. Vyhotovení dokladů editací nebo generováním z načtených podkladů z externích IS, elektronická výměna dat s celní správou ČR podmíněná scénáři komunikace.
E-Dovoz – app nebo modul k programu Celsa®Win Certifikováno GŘC
Elektronické dovozní doklady v systému e-Customs ČR/EU. Vyhotovení dokladů editací nebo generováním z načtených podkladů z externích IS, elektronická výměna dat s celní správou ČR podmíněná novými scénáři komunikace s platností od 4.Q 2010.
Malé zásilky - app nebo modulová část programu Celsa®Win Certifikováno GŘC
Program zajišťuje odbavování Zásilek nízké hodnoty podle legislativy EÚ. Komunikace s CÚ je udržována a aktualizována podle direktivy GŘC a FR Slovenské republiky. Bezplatnou elektronickou výměnu dat s celní správou realizuje sw AcommPort, a to jak sw aplikace nebo služba OS Win. Pro použití v ČR a SR.
ZCP, zjednodušené celní postupy - app nebo modul k programu Celsa®Win
Realizace zjednodušených postupů celního řízení ve spolupráci s ostatními moduly celního systému Admija a automatizaci vyhotovení celních dokumentů. ZPCŘ lze realizovat jak při dovozu, tak i vývozu zboží a režimů s ekonomickým účinkem. Vše je podporováno tiskovými výstupy a elektronickými přenosy k celní správě v celém rozsahu definovaných přenosových vět.
ZCD, záruky, zajištění celního dluhu - modul k programu Celsa®Win, viz záložka Zajištění CD
Podklady fakturace - modul k programu Celsa®Win
Podle zadaných kritérií a podle definovaného ceníku automaticky generované podklady pro fakturaci podnikových systémů za služby spojené s vyhotovením celních deklarací.
Daňové doklady - modul k programu Celsa®Win
Evidence a vytváření daňových dokladů při platbě v hotovosti nebo faktur včetně možnosti tisku jednotlivých dokladů i souhrnných finančních sestav.
Daňový sklad - modul k programu Celsa®Win
Nový modul se speciálními funkcemi pro systém e-DOVOZ; editace s kontrolou pravidel, předkládání dat pro monitoring celními úřady podle scénářů komunikace, záloha obnova dat atd. Platnost od 05/2010.
Peněžní deník - modul k programu Celsa®Win
Vedení evidence Peněžního deníku. Deník je možno vést v různých národních měnách. Pro každou měnu je možno vytisknout samostatnou souhrnnou sestavu.
Pokladna, Pokladní kniha - modul k programu Celsa®Win
Vedení evidence Pokladní knihy, příjmů a výdajů pokladny v hotovosti v různých národních měnách s náhledy stavů a výstupem tiskových sestav.
Kurzovní lístek - modul k programu Celsa®Win
Konfiguračně nastavitelná  automatická denní aktualizace kurzovního lístku ze stránek celní správy.
E-Kombajn – univerzální nástroj pro všechny aplikace.
Podpora komunikace, sběru dat mezi jednotlivými firemními pracovišti ve spolupráci s MS Outlook Expres. Zpracovává, eviduje a odesílá celé e-mailové zprávy, dokáže pracovat s přílohou e-mailové zprávy. Součástí aplikace je i počítadlo a tarifikace přenesených dat a počtu zpráv.
Komunikátor v.1
Přenosový modul zpráv podle scénářů komunikace s celní správou; e-podání  šifrovaných a podepsaných zpráv s platností od 1.1.2010.
Komunikátor v.2
Přenosový modul zpráv podle scénářů komunikace s celní správou; vyšší úroveň zabezpečení e-podání  šifrovaných a podepsaných zpráv s platností od 09/2010, povinně od 1.1.2011.
IntraStat, statistická hlášení - modul k programu Celsa®Win.
Navádění elektronických podkladů nebo ruční pořízení pro generování finálního měsíčního hlášení sw Celsa®WinintraStat. Předání modulem AdmPVS na PVS. Příjem zpráv od PVS. Alternativa předání systému IDES. Také načtení, konverze zprávy systému IDES a předání na PVS.
AcommPort - komunikace s celní správou zdarma
Komunikační klient pro bezplatnou datovou výměnu s celní správou ČR. E-podání dokumentů v systému ECŘ - elektronického celního řízení. Alternativa placené komunikace prostřednictvím VAN operátorů.
AdmMail, e-Mailing
Automatické odesílání e-mailových zpráv jejichž obsahem je libovolný text a přílohou podepsaná, rozšifrovaná, čitelná zpráva scénářů komunikace s celní správou.
Nastavení jedné, více emailových adres, na které mají zprávy odcházet
Lze nastavit Předmět zprávy, pro skupiny zpráv
Lze nastavit, které zprávy, kterému příjemci mají být odeslány
Konfigurace je snadná a měla byste ji zvládnout sama popř. s naší podporou
Provoz - zprávy jsou odesílány automaticky přímo příjemci, po přijetí příslušné zprávy od celní správy
Ověření odeslání: přidejte svoji e-mailovou adresu a odesílané zprávy budou doručovány do Vaší poštovní schránky (v případě definovaného filtru, přímo do složky Vašeho poštovního klienta).
AdmDigikey
Podepisování a šifrování elektronických zpráv dokumentů pro zabezpečné e-podání v systému ECŘ - elektronického celního řízení.
EcoForm - app nebo modul tisku k programu Celsa®Win
Parametrický, plně grafický barevný nebo černobílý tisk dokladů na běžný kancelářský papír s možností vypnutí tisku formuláře a grafické výplně dokladu veškerých dokumentů, předtisk grafických formulářů, dotisk údajů do předtištěných formulářů potřebných pro písemnou, papírovou komunikaci s pracovišti celní správy – např. v případech havarijních postupů
Sazebník, ČAAIT, Tarif, Taric, ABCD třídění - app nebo modul k programu Celsa®Win, Celsklad®Win
Pomůcka pro zatřiďování, vyhledávání a zařazování podle čísla nebo abecední v sazebníku a další. Obsahuje možnost interaktivního získávání informací o vybrané nomenklatuře zboží. On line komunikací s web doménou celní správy je možno ověřit, zda pro vybranou komoditu není potřeba uvádět zboží dvojího použití.

Legislativa - zákony a vyhlášky - modul k programu Celsa®Win
Napomáhá deklarantům orientaci ve změnách celní legislativy. Obsahuje aktuální znění zákonů a vyhlášek týkajících se celní a daňové problematiky
Transformace dokladů - modul k programu Celsa®Win
Funkce transformace nad doklady jednotlivých typů v doklady jiného typu, např. transformace dokladu e-Vývoz do NCTS, CIM do JSD a další. Položky dokladu, údaje, proměnné původně zavedené do transformovaného dokladu se navedou do odpovídajících pozic cílového dokladu.
Konverze formátů dat
Převod importovaných a exportovaných datových formátů externích IS do / z formátu celního systému Admija; zasílání stavových informací a informací o produkci manažerům firem do zahraničí.

Záloha a obnova dokladů - modul k programu Celsa®Win
Záloha a obnova jednotlivých vybraných dokladů ze svazku, číselníků, seznamů nebo záznamů z vybraného číselníku, seznamu. Selektivní záloha nebo obnova vybraných svazků celních dokladů.
Záloha a obnova dat volitelných datových úložišť.
Zamezení podvodného obohacení
Konfiguračně nastavitelné zamezení obohacení obsluhy programu na úkor firmy neoprávněným vyhotovením dokladů a inkasem v hotovosti. Náhledy a kontrolní výstupy, statistika pro manažery s administrátorským oprávněním přístupu.
Přehledy, rejstříky
Výstupy pro manažery, statistiky, kontrolory; klienty. Libovolné výstupní formáty.

1*) Depozita
Modul poplatný své době (1997).
Dovozní depozita - dovozce musí uložit neúročně určité % z ceny zboží na 30, 60 nebo 90 dnů do banky - částka, která musí být při dovozu složena ve stanovené výši na stanovenou dobu bezúročně (po uplynutí stanovené lhůty je vrácena)
Evidence seznamu dokladů depozit skládaných u peněžních ústavů. Použití dokladů. Sumarizace vícečetného použití dokladu. Zůstatek použitého dokladu. Hlídání doby vracení. Odpisy dokladu peněžního ústavu.
Poskytnutí celkového obrazu o ukládaných, složených a navracených úhradách depozita za časové období, u všech zpracovaných dokladů a podle mnoha dalších kritérií s možností variabilních výstupů.

A další
Více dalších neuváděných pluginů a mnoho dalších implementovaných funkcí.
e-Podání CP celní správě ČR zdarma - AcommPort

Námi vytvořený nový komunikační klient pro bezplatnou datovou výměnu s celní správou ČR; pro e-podání celního prohlášení, tj. dokumentů ECD - elektronických celních deklarací v systému ECŘ - elektronického celního řízení.
Bezplatná alternativa placené komunikace prostřednictvím VAN operátorů.

Více podrobností zde >>Automatická CP celní správě ČR

Odesílání zpráv dokladů (CP), průvodních a přikládaných dokumentů (volitelně PDF)
Pijímání zpráv a rozdělování cílovým uživatelům se změnou stavů (PÚZ) vedených záznamů dokladů.

Ve spolupráci s moduly navádění dat pro automatické generování celních dokumentů a finálních zpráv.
Ve spolupráci s modulem AcommPort pro bezplatnou výměnu dat s celní správou.


e-Podání celní správě SR zdarma

Námi vytvořené komunikační rozhraní bezplatné datové výměny s celní správou SR pro e-podání dokumentů v systému ECŘ - elektronického celního řízení je v ceně pořizovalé licence sw produktu verze pro Slovensko.
CELNÍ SAZEBNÍK

Atuálnost modulu celního sazebníku a Tarifu sw Celsa je novelizována změnami vydávanými celní správou ČR (SR).

Celní sazebník, ABC - Abecední zařazování, Tarif
Zrodil se v roce 1990 jako první celní aplikace tohoto druhu v elektronické podobě ve spolupráci s Ústřední Celní Správou ČSSR, Tiskárnou cenin MV ČR a podnikem SEVT - Statistické a Evidenční Vydavatelství Tiskopisů.
Pro ÚCS bylo analyzováno, navrženo Postupné zařazování (zatřiďování) položek zboží a následně zpracováno do sw programu Celní sazebník.

Následně byl program doplňován o číselníky Daň z obratu, JKP, JKPOV, následně pak DPH, SPD a další, takže vznikl první elektronický tarif ČR; od toho je odvozen název ČAIIT - Český alternativní interaktivní integrovaný tarif, který umožňoval získávat kvalifikované informace o produktech a službách.
Neprodleně se na něj nabalila aplikace pro celní řízení JCD (nástupce Návrhu celního řízení), která byla v tehdejším ještě ČSSR vyvinuta a prodávána jako první sw aplikace pro deklaranty a nabídnuta k distribuci Obchodní komoře a k používání státním organizacím/uživatelům např. MV a MF.

Aktuální verze celního sazebníku je, byť v jiné podobě, integrální součástí sw systémů celního řízení CelSa a systému ekonomických režimů RsEÚ - CelSklad, AZS, PZS, Normy, Odpady, které podporuje mnoha poskytovanými informacemi on line komunikovanými v reálném čase.

Ukázku původního historického řešení naleznete zde.

Postupné zařazování
Abecední zařazování: "Klíč k celnímu sazebníku" (abcd podle podstatných jmen názvu zboží)

REŽIMY S EKONOMICKÝM ÚČINKEM
CELNÍ SKLAD a další

Subsystém RsEÚ/Celsklad®Win celního systému CelSA - ekonomické režimy, skladování, logistika, Certifikováno GŘC
Detailně propracovaná evidence celního režimu uskladňování zboží (rovněž obecný sklad), která dokonale zabezpečuje předkládání písemných a elektronických podkladů pro efektivní evidenci a kontrolu celní správou.
Řeší specifika problematiky celního řízení a odlišných potřeb CÚ.
Vedení evidence zásob na skladových kartách, seznam pohybů na kartě se všemi informacemi o množství, ceně, založené ploše, zůstatcích na jednotlivých celních záznamkách naskladnění a vyskladnění , ... atd.
Lze vést příjmy a realizace v několika různých měnách, zůstatky na kartě je možno vyčíslit v těchto evidovaných měnách k libovolnému datu.
Pro kontrolní aktivity pracovníků celní správy je k dispozici množství elektronických podkladů, tiskových sestav a variant inventurních výstupů.  
Uživatel a kontroloři mohou např. obdržet celní inventury, odpisové listy, párování dokladů, stavy celních dovozních záznamů, jejich realizace a zůstatky.
Aplikace CelSklad spolupracuje prostřednictvím interního interface se všemi dalšími programy a moduly IS Admija.
Aplikace CelSkladWin je základní platforma pro rozšiřující moduly
  • Uskladňování v celním skladu – za zboží uskladnění v soukromém nebo veřejném celním skladu se clo ani daně neplatí, musí být ale zajištěn celní dluh.

AZS, PZS, Přepracování, Kompletace, Normy – rozšiřující moduly k programu CelSklad®Win
Ekonomické režimy Aktivní/Pasivní zušlechťovací styk, Kompletace, výroba automatickým Normováním spotřeby naskladněných komponent s generací celních dokladů a odpisy na straně deklaranta a celní správy.
Je plně zachován princip užívání programu CelSklad®Win s tím, že jsou splněny všechny zákonné normy a požadavky CÚ kladené na vedení evidence a odepisování komponent výroby. Normování spotřeby lze konfiguračně nastavit na automatické, poloautomatické nebo manuální.
Pro kontrolní činnosti lze CÚ exportovat normu v podobě tiskové sestavy nebo formě elektronické.
  • Aktivní zušlechťovací styk se používá pro to zboží,  které bylo do tuzemska dovezené za účelem zušlechtění (tedy např.  kompletace, montáže). Poté je vyvezeno opět do další země. Za toto zboží  se neplatí ani clo ani daně, nejsou uplatňovány žádné limity či  omezení.
   • Přepracování pod celním dohledem
  • Pasivní zušlechťovací styk umožňuje, aby bylo tuzemské zboží vyvezeno do zahraničí, kde bude následně zušlechtěno a poté dovezeno zpět. Je částečně nebo i úplně osvobozeno od cla,  celní úřady jej povolují ale jen výjimečně. Jedná se o opak aktivního  zušlechťovacího styku. Clo se platí z hodnoty přidané v zahraničí.

Interface EXF01-03 - propojení sw CelSklad a rovněž režimů s hospodářským účinkem s podnikovými systémy, viz. Intervace.

Daňový sklad - SPD
Evidence zájmového zboží s uvalenou spotřební daní. Předkládání tiskových, elekronických podkladů pro monitoring celní správou.

ZCP, zjednodušené celní postupy - modul k programu CelSklad®Win
Sw aplikace CelSklad®Win zabezpečuje zjednodušené postupy celního řízení ve spolupráci s ostatními moduly celního systému Admija a automatizaci vyhotovení celních dokumentů. ZPCŘ lze realizovat jak při dovozu, tak i vývozu zboží a režimů s ekonomickým účinkem.
Vše je podporováno tiskovými výstupy a elektronickými přenosy k celní správě v celém rozsahu definovaných přenosových vět.
Záloha a obnova dat, dokladů - modul k programu CelSklad®Win
Funkce zálohy a obnovy kompletní skladové evidence vybraného datového úložiště uživatele.
Komunikace s Ruskem - modul k programu CelSklad®Win
Obousměrná elektronická komunikace pro fakturační program navržená podle požadavků zahraničního klienta umožňující komunikaci s texty v Azbuce. Podklady pro sw celního řízení CelsaWin.
Procesy kontrolních činností
Zabezpečují synchronizaci dat s externími ERP.
Zajišťují přesné, bezchybné navádění a odepisování zboží skladových evidencí jednotlivých firem zabezpečujících bezchybný chod režimů s ekonomickým účinkem na základě elektronických faktur přicházejících z domácího ekonomického programu nebo ze systému umístěnému v zahraničí.
Machinace, podvody
Podklady pro celní správu pro eliminaci machinací se zbožím, komoditami, zájmovými produkty a daňových úniků a podvodů.
Archivace - modul k programu CelSklad®Win
Speciálně vytvořený modul Archivace dat skladu odkládá zcela odepsané doklady nebo doklady částečně odepsané do archivu bez ztráty návaznosti dokladů, položek a podpoložek dokladů pro následné předkládání kontrolním orgánům.
Dodržuje legislativní pravidla celního zákona, zákona o DPH a SPD a přísná hlediska vedení elektronické evidence pro kontrolní potřeby celní správy.
Odložením dokladů prostřednictvím Archivního modulu do archivu jsou uvolňovány datově objemné pracovní tabulky, zmenšován objem dat, a tím umožněn rychlejší průchod daty, přístup k datům a rychlejší běh aplikace.
Archivace zabezpečuje zpětnou obnovu dat z archivu.

Přehledy, rejstříky
Tiskové a elektronické výstupy pro manažery, ekonomy, statistiky, kontrolory; klienty. Libovolné výstupní formáty.
INTERFACE

Datové rozhraní vstupu a výstupu elektronických podkladů pro efektivní spolupráci se systémy ekonomických agend podniků.

Systémová integrace modulů IS Admija s jinými subsystémy v jeden fungující celek;
propojení modulů celního řízení s libovolnými podnikovými informačními systémy, které celní problematiku neřeší postupně cílí k BeECR.

BEZOBSLUŽNÉ Elektronické Celní Řízení

Moduly IS CelSA se blíží realizaci 100 % Bezobslužného Celního Řízení při splnění podmínek
- užití datových elementů interface ExFACT2022, 2023
- transakcí EDI, API, FTP, souborovým systémem adresářových struktur, přímými přístupy SQL, ...
- použití vzorů, šablon automatickou detekcí
- uplatnění podpůrných číselníků
- využití doplňkových číselníků
- on line, on time interakcí s celní správou
- vytěžování dokumentů a e-mailů
- obesílání vedení, zainteresovaných pracovníků, klientů
- konfigurování podmínek, pravidel a postupů rozhodování expertního systému
- (oprav v ERRCeR)
- elektronických a tiskových výstupů EcoForm
- testovací mód před produkcí
- AcommPort

Interface ExFACT (ExFaktury) - modul k programu Celsa®Win
Datové rozhraní umožňuje automatizaci pracovních postupů spoluprací s tuzemskými a zahraničními ERP systémy, podnikovými IS. Elektronické navedení podkladů pro generování dokladů JSD, e-Vývoz, NCTS a podkladů pro generování hlášení intraStat z externích IS. Načtení přes standardizované rozhraní Admija. Propojení systémů (SAP) ASSIST a další ERP – celní IS Admija. Přizpůsobení interface na přání klienta, popř. vytvoření konverzních tabulek nebo zapracování dalších podpůrných procesů a kontrolních mechanizmů.
Realizace integrace ystémů a implementace interface je prováděna komplexní řešením SAP Celsa Connector.

Interface EXF 01-03 - modul k programu CelSklad®Win
Datové rozhraní - moduly EXF jsou množinou komunikačních interface celního systému Admija, které zabezpečují efektivnost a automatizaci plným propojením aplikace Celsklad®Win a jejích modulů s externími ERP, podnikovými IS při obousměrné datové komunikaci.
Je zajištěno přizpůsobení interface na přání klienta, popř. vytvoření konverzních tabulek nebo zapracování dalších podpůrných procesů a kontrolních mechanizmů.

Obr. Schéma propojení externí IS - CelSA - celní správa

Vzájemnou komunikací modulů je zabezpečeno předávání dat a automatické vyhotovení dokladů celního řízení z načtených elektronických podkladů bez zbytečných manuálních činností.
Obousměrná komunikace modulů se zásadně projevuje na optimalizaci celního řízení a úspoře času deklarantů i pracovníků celních úřadů.

Výhody spolupráce
podnikových informačních systémů s celním IS firmy Admija® lze dosáhnout:
   
 • elektronické výměny dat v systému JSD, NCTS, E-Vývoz, INTRASTAT s celní správou a PVS,
 • automatizace generování finálních dokladů a elektronických zpráv z načtených podkladů exportovaných externími systémy,
 • zjednodušení a zrychlení pracovních postupů včetně eliminace chyb lidského faktoru kontrolními procedurami při duplicitním pořizováním dat,
 • snižování nákladů normohodin práce pracovníků a nákladů na tiskové výstupy
 • údržby a podpory komunikačních kanálů s celní správou a Portálem veřejné správy včetně Avíz a aktualizací dat a upgrade software při změnách elektronické komunikace,
 • certifikace shody software MF ČR, Generálním ředitelstvím cel a FR SR
 • a další.
FAKTURACE

Aplikace Faktury®Win – fakturace, evidence faktur
Propracovaný sw modul uplatnitelný v rámci celního systému Admija a rovněž použitelný k provozování jako samostatného programu pro vystavování daňových dokladů - faktur, proforma faktur a dodacích listů generovaných z údajů faktury. Je tvořen a šit na požadavky fakturantek pro hromadné vystavování faktur podle údajů a podmínek Adresáře. Spolupracuje s programy Celsa®Win a CelSklad®Win, se kterými vzájemným předáváním dat zabezpečuje vystavení faktury na základě podkladů, a to za skladování a skladové služby a za služby spojené s deklarantskými úkony. Údaje faktury předáním do programu Celsa®Win umožňuje generování celního prohlášení. Automatické generování e-mail upomínek nebo listinných. Odepisování uhrazených faktur je řešeno importem výstupů z elektronického bankovnictví např. Komerční banky aj. PÚ.
ZCD zajištění celního dluhu

Modul Záruky k programu Celsa®Win
Propracovaný produkt automatického vedení evidence zajištění celního dluhu při povolení nezajišťovat celní dluh nad doklady sw CelSA - celního systému Admija anebo samostatně.
Aplikovatelnost na pobočkách/ústředí společnosti, na CÚ pro lokální užití nebo sběr globální evidence s automatickým načítáním libovolného počtu firem, bankovních účtů, referenčních částek, typů dokladů; kontroly stanovených limitů referenčních částek atd.
AProMail

Sw robot spojených úkonů pracovního postupu zajišťující automatizaci sdružených procesů původně postupně deklarantem spouštěných a vykonávaných jednotlivě.
Přebírání zpráv, tvorba dokladů PDF, generování e-mailů s vkládáním zpráv, souborů, textů, dokumentů a rozesílání cílovým adresátům, tisk dokumentů. Modul, swbot
bezobslužného celního řízení.

AdmMail

E-Mailing, automat rozesílání zpráv se specifickými informacemi klientům.
Automat vytěžování e-mailů bezobslužného celního řízení. Jednodušší verze AProMail.
INTRASTAT SAP

Aplikace AdmPVSextra - Certifikováno MF ČR, GŘC
Plná kompatibilita komunikace s celní správou (PVS, IDES, InstatOnline, InstatImport). Řeší problematiku elektronického podání intrastatových hlášení na PVS, celní správě.
Zajišťuje komunikaci s celní správou přes Portál Veřejné Správy a další systémy zveřejňované celními správami ČR, SR. Zprávu v přesně stanoveném XML formátu opatří podpisem, zašifruje a předá portálu. Zpětně zaslanou zprávu XML od celní správy opět rozšifruje a předá uživateli.
Implementace s SAP aj. ERP IS.

Elektronická podání statistických hlášení (viz. SCHÉMA /POPIS)
celní správě ČR (SR), centru Intrastat, Českému statistickému úřadu prostřednictvím sw aplikace AdmPVS přes Portál veřejné správy (IDES).

Vyberte si vyhovující možnost aplikovatelnosti

Varianta 1 - AdmPVS samostatně
Sw aplikace AdmPVSplus ve verzi plus umožňuje samostatné provozování a pořizování statistických hlášení a odesílání statistických výkazů na PVS (IDES). Zabezpečuje rovněž opravy položek chybných výkazů a zasílání opravných hlášení.

Varianta 2 - Implementace AdmPVS s IS SAP aj. ERP IS
Sw aplikace AdmPVSextra ve verzi extra umožňuje, prostřednictvím svého interface, provozování ve spolupráci s dalšími podnikovými systémy jako SAP aj. ERP IS, pořizování statistických hlášení a odesílání statistických výkazů na PVS (IDES). Elektronické podklady různých formátů dat (XML, IDES, CSV, TXT, XLS, DBF atp.) exportované externími systémy dokáže importovat a konvertovat, transformovat do předepsaných výstupů v listinné a elektronické podobě pro potřeby statistického výkaznictví. Zabezpečuje rovněž opravy položek chybných výkazů a opakované zasílání opravných hlášení.

Varianta 3 - AdmPVS provozován s aplikací CelsaWin-Intrastat
Sw aplikace AdmPVSplus ve verzi plus přímo spolupracuje s aplikací CelsaWin-Intrastat, co poskytuje velké výhody automatizace a efektivnosti generování finálních zpráv statistických hlášení a odesílání na PVS (IDES). Nové záznamy, opravy tj. elektronické podklady statistiky jsou pořizovány v sw CelsaWin-Intrastat, který vytváří požadované zprávy statistických hlášení. Generované finální zprávy statistiky přebírá aplikace AdmPVS a po zakódování a opatření elektronickým podpisem odesílá na PVS (IDES).
Sw CelsaWin-Intrastat vede veškerou potřebnou evidenci a historii komunikace včetně historie stavů úrovně zpracování záznamů a umožňuje zpracování opravných hlášení a odesílání oprav.

Varianta 4 - SAP aj. ERP IS ve spolupráci s aplikacemi CelsaWin-Intrastat a AdmPVS
Tato varianta je nejkomfortnější co do automatizace a efektivnosti práce. Externí systémy předávají elektronické podklady sw aplikaci CelsaWin-Intrastat, která je načte, konvertuje a podle nastavených konfiguračních kritérií automaticky zpracovává do finálních statistických hlášení a elektronických zpráv. Prostřednictvím aplikace AdmPVS jsou dále tyto zprávy, po kryptování a opatření elektronickým podpisem, postupovány na PVS (IDES) a dále pak celní správě - centru Intrastat a ČSÚ.
Aplikace CelsaWin-Intrastat importuje a zpracovává elektronické podklady, transformuje je a zařazuje do evidence, z podkladů generuje finální hlášení a připravuje pro odeslání, zajišťuje opravy hlášení, jejich podrobnou evidenci a vede veškerou evidenci včetně detailní historie komunikace spojenou s elektronickými přenosy zpráv s PVS.

Pro další informace využijte, prosím, následující hypertextový odkaz na oficiální stránky SAP ČR. Děkujeme.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.epx?pressid=7796

Možnosti provozování aplikace AdmPVS
(viz uvedené schéma)
a) voláním aplikace z SAP nebo jiného ERP IS
b) během aplikace na pozadí
c) manuálním spouštěním
 
Automatizace – načtení elektronických podkladů z SAP nebo jiného ERP IS, finalizace výsledného hlášení
Efektivnost – ověření dat, sloučení položek: snížení počtu položek a objemu dat komunikace s PVS, generování statistických zpráv
Jednoduchost – implementace, spolupráce s SAP & dalšími ERP IS
Funkce – IN/OUT výměna dat s IS, editace, oprava, šifrování, e-podpis, OUT/IN komunikace s PVS, historie komunikace, archiv, údržba dat
Podpora – péče při instalaci a zavedení, podpora a pomoc při komunikaci s PVS
Certifikace – autorizace a certifikace sw aplikace prověřena testovacím procesem s celní správou ČR
Ověření SAP – provozní zkoušky realizovány ve spolupráci s SAP ČR a dalšími IS (Assist4, Reflex)
AdmPVS (Admija) s interface na SAP a jiné ERP IS
zahrnuje:
- konzultace propojení a spolupráce systémů
- využití vět CSV/IDES, TXT, XML, XLS, ...
- ověření funkčnosti spolupráce a správnosti generování výstupních zpráv
- test komunikace s PVS, Centrem Intrastat, ČSÚ s parametry komunikace přidělenými celním úřadem
- drobné sw úpravy do 2 hodin vývojových prací
- podpora uživatele při zajišťování parametrů komunikace a registraci na PVS
 
Komunikační sw AdmPVS verze plus a extra
zahrnuje:
- Evidenci odesílaných, přijímaných zpráv
- Kryptování a podepisování
- Komunikaci s PVS/Centrem Intrastat/ČSÚ
- Historii komunikace
- Archiv
- Opravu hlášení
- Pozor: neobsahuje zpětnou odezvu z AdmPVS do SAP; analyzovat, řešit individuálně.
CESKON

Monitoring režimů s ekonomickým účinkem celními úřady ČR

Aplikace CeSKon – celní systém kontroly ekonomických režimů, prevence kriminality; manipulací a daňových úniků
Idea přetavená do praxe; unikátní projekt, který předběhl dobu. Jedinečný základ, na kterém se dá budovat rozsáhlý, moderní celostátní, integrální systém.
Inspirace pro Souhrnné hlášení DPH, Kontrolní hlášení DPH, Účtenkovka.

Nástroj tvořený pro celní správu, MF ČR, GŘC. Progresivní monitorující mechanizmus - on line automatizovaný, elektronický, evidenčně kontrolní systém celních a veřejných celních skladů a všech dalších ekonomických režimů, který stanovil principy, postupy, datový model, automatizovanou obousměrnou datovou komunikaci, evidenci, sledování a kontrolní procesy ekonomických režimů celními úřady včetně párování s celními doklady. Pracovními postupy a organizačními opatřeními připravil zjednodušení a zrychlení celního řízení při Naskladnění, Vyskladnění zboží i v případě zjednodušených postupů, předáváním dat deklarací a skladových pohybů disketou, modemem, sítí, internetem v elektronické podobě.WEB APLIKACE

AdmWatch
Portál evidence a sledování odbavování obchodních případů nastavených celních režimů, se stavy zpracování v časové posloupnosti, s přístupem oprávněných uživatelů a k nahlížení definovanými manažery klientů. Možno uvolnit pro nahlížení pracovníkům celní správy.
Web AcommPort
Neomezená bezplatná komunikace s celní správou.
Asapicon. Propojení subsystému Celsa s SAP a dalšími IS implementací API ExFACT pro automatizaci digitálního celního řízení ČR, SR.
Aplikace Fakturace – Sledování faktur
Publikování informací vystavených daňových dokladů, sledování splatností, úhrad, dokladů po splatnosti vystavovatelem a plátcem s uvolněným oprávněním přístupu.
Aplikace Reklamace – Evidence reklamací
Publikování informací zaváděných údajů o reklamacích přihlášeným pořizovatelem se sledováním termínů plnění.
Aplikace ADR – Přeprava nebezpečných látek
Vlastní řešení portálu připravované souběžně se subdodávkou projektu přepravních dokumentů UN/EDIFACT Ministerstva dopravy České republiky s navrhovaným systémem poskytování informací přepravcům, policií a automatizace aktualizací změn.
Aplikace Docházka – Evidence docházky pracovníků
Jednoduchá evidence docházky s přístupem přihlašovacími údaji nebo elektronickým certifikátem. Monitoring, možná editace nadřazeným, oprávněným uživatelem - šéfem a administrátorem. Podklady pro mzdový program.
Aplikace Dovolená – Poptávkový systém dovolené
Portál pro vkládání nabídek vlastního výměnného systému, hotelů a poptávek zájemců, žadatelů. Definice několika stupňů oprávněnosti přístupů. Registrace přihlašovatelů, vkládání zájemců a automatické rozesílání vybraných titulů mailovými nabídkami. Pro registrované hotely jsou  automaticky předkládány informace poptávek jejich zavedených nabídek.
Aplikace Pokuty / Penale – Pokutový systém CZ/EU
Automatizovaný elektronický pokutový systém České republiky a zemí EU s publikováním pokut moderními prostředky a metodami, výběrem kdekoliv na území EU, sankčním systémem, provizní metodikou, navracením bodů, penalizací prodlení úhrad, správním řízením, aktualizací pokutových tax, jednoduchým a rychlým vyřízením sankce předáním pokutového informačního voucheru povinností a pravidel zaplacení, wap. Bezhotovostní (hotovostní) pokutový systém.  Předložený Komisi EU, vládě ČR, Parlamentu ČR, Policejnímu prezidiu ČR.  
Web Admija
Firemní informační a aktualizační portál firmy Milan Mitáček – Admija založené v roce 1990.

Stránky věnované zdraví. Soubor speciálních cviků proti tělesným bolestem. Stabilizaci a zlepšení skoliózy páteře, lordózy, kyfózy aj. tělesných postižení.
Web Spiralstabilization.co.uk
Spolupráce na analýze a tvorbě stránek střediska spirální stabilizace Londýn.
Web stránky SMSystem
Mikrosite, link na portál metody Spirální stabilizace páteře (historicky SMSystem), SpiralStabilization LTD, Velká Británie, Londýn.

ROBOCUS

Komunikátor RoboCuS pro automatický příjem zpráv od celní správy SR a rozdělování zpráv detekovaným, příslušným, cílovým uživatelům.
Jako samostatný program EXE nebo služba OS.
Obecně uplatnitelný libovolným podniikovým, ekonomickým IS, celním, deklarantským sw.

Celní režim

Jedná se o celní režimy, do kterých se propouští každé zboží vstupující na celní území Evropské unie, kterému to bylo umožněno.
V České republice existují celní režimy:

 • Dovozní režim (Import) je propuštění přivezeného zboží ze zemí mimo EU v určitém celním režimu (Volný oběh, AZS, Dočasné použití).
 • Vývozní režim (Export) pro schválené zboží, které může opustit území republiky, Společenství ve lhůtě stanovené celním úřadem. Clo ani daně se neuplatní (podpora vývozu).
 • Volný oběh uvolňuje zboží k nakládání jako s tuzemským zbožím, vybírá se clo, spotřební daně i DPH.
 • Tranzit je uskutečňován pod dohledem od jednoho celního úřadu k druhému (např. TIR)
 • Uskladňování v celním skladu soukromém nebo veřejném, přičemž se clo ani daně neplatí, ale musí být zajištěn celní dluh.
 • Aktivní zušlechťovací styk pro účel zušlechtění dovezeného zboží, komponent (např.  kompletace, montáže) a vývoz do další země. Neplatí se clo ani daně, žádné limity a omezení.
 • Pasivní zušlechťovací styk pro vývoz, zušlechtění tuzemského zboží v zahraničí a návrat zpět. Opak AZS. Clo se platí z hodnoty přidané v zahraničí.
 • Dočasné použití zboží zahraničního vlastníka, dovezené do tuzemska a setrvalé zde po určitou dobu (např. umělecká díla na výstavách). Je úplně nebo částečně osvobozeno od dovozního cla.
 • Přepracování pod celním dohledem uplatní na zboží, které není zbožím Společenství, takovým operacím, které změní jeho vlastnosti nebo stav, aniž by podléhalo dovoznímu clu nebo obchodně-politickým opatřením, a propustit do volného oběhu výrobky  vzniklé z těchto operací s použitím pro ně platných dovozních cel.

ELEKTRONICKÉ CELNÍ SYSTÉMY

Dovoz - AIS, ICS                                    
Vývoz - ECS                         
Tranzit - NCTS
Transport - CIM, CMR, TIR, NL
Statistika - INTRASTAT
ePodání (free komunikace) - AcommPort
Zásilky nízké hodnoty

Malé zásilky - samostatná aplikace nebo modulová součást programu Celsa®Win Certifikováno GŘC
Program zajišťuje odbavování Zásilek nízké hodnoty podle legislativy EÚ. Komunikace s CÚ je udržována a aktualizována podle direktivy GŘC a FR Slovenské republiky. Bezplatnou elektronickou výměnu dat s celní správou realizuje sw AcommPort, a to jako samostatná sw aplikace nebo modul CelsaWin. Pro použití v ČR a SR.
Copyright © Admija 1990 - 2023
Created by Admija
Integrace s externími IS / SAP aj.
Admija je registrovaná ochranná známka
flag slovakia
flag czech
32
let s Vámi
Návrat na obsah