SINCE 1990
Admija
Milan Mitáček
®
Přejít na obsah
AKTUALIZACE IS CelSA
Stažení nových verzí, aktualizací

Download aktualizací a vyšších verzí Vašich stávajících sw aplikací můžete provést až po zadání přístupových údajů v sekci Přihlášení uživatele a ověření Vašeho oprávnění.

Jak aktualizovat

Nejdříve se přihlaste
Přejděte na stránku Úvod - CelSA. Klikněte na box Přihlásit a proveďte Přihlášení uživatele zadáním přihlašovacíh údajů opravňujících Vás k aktualizaci sw produktů.

Postup instalace programu
  1. Stlačte tlačítko <DOWNLOAD> u požadované a pro Vás připravené verze.
  2. Instalaci můžete provést přímo nebo si do vybraného adresáře, nejlépe síťového, instalační soubor uložte.
  3. Soubor/y licenčního klíče s příponou *.MEM z přílohy obdrženého e-mailu nakopírujte do stejného adresáře, kam jste si již dříve stáhli  instalační soubor aplikace/aplikací.
  4. Z vybraného adresáře (pokud jste již instalaci neprovedli přímo) proveďte instalaci spuštěním *.EXE souborů. Postupujte přesně podle pokynů instalačního prostředí.
  5. Po instalaci spusťte aplikaci v režimu Správce programu (soubory CELSA, CelSKLAD, FAKTURY, atd. s příponou exe), popř. Windows "Start - Programy - Aplikace Admija - CelSAWin - správce (CelSkladWin -  správce nebo Faktury - správce)"
  6. Zvolte nabídku "Služby - Nastavení -  Licence" a vyberte cestu ke složce, kde jste uložili soubor(y) s příponou *.MEM.
  7. Zvolte tlačítko "Select", zobrazí se hlášení o úspěšném načtení licenčního klíče a o aktivaci na aktuální plnou verzi programu.
  8. V případě síťového provozu proveďte body 4) - 7) na všech pracovních stanicích.

S instalací Vám rádi poradíme, kontaktujte nás, prosím.

Kolektiv Admija

Upgrade

Vyšší programové verze
Download programů a jejich funkcí, částí, modulů.
Jedná se o výměnu programu, modulu za novější verzi téhož produktu. Výměnu software za novější nebo lepší verzi, aby byl systém v aktuálním stavu a aby se zlepšily jeho vlastnosti.

Programování
Proces implementace změny, uživatelského požadavku zahrnuje činnosti od konzultace, formulace problému a jeho důkladné anylýzy, metodologii jejich řešení, metodiku zpracování apod., návrhu algoritmu, psaní, testování a ladění zdrojového kódu počítačového programu (software), včetně řízení projektu a následné údržby. Návrh algoritmu obvykle určuje obecný postup řešení dané úlohy. Cílem je vytvořit program, který vykazuje žádoucí chování a splňuje potřeby uživatele. Proces aktualizace vyžaduje naše odborné znalosti z mnoha různých oborů, včetně znalosti oblasti použití.

Návrh (analýza) → programováni → testování → nasazení u zákazníka (údržba)
Před zavedením do praxe klademe důraz na ověřiení funkčnosti návrhu, a proto vytváříme tzv. „testovací implementaci“ dané části. Pokud se při testování zjistí, že funkcionalita zcela neodpovídá představám, datová prostupnost aplikace je nižší než požadovaná, daná část se přeprogramuje. Ideální je takový stav, kdy se testování účastní i zákazník, který zhotovení úpravy, požadavku programu zadal.

Programovací nástroje
Využíváme moderní vývojová prostředí, programovací nástroje podporující moderní technologie zpracování, uchovávání, komunikace, nakládání s daty, které umožňují bezproblémový provoz a úspěšné implementace a systémovou integraci s jinými podnikovými informačními systémy.

Lokalizace
Informační systém Admija je dostupný v českých a slovenských jazykových verzích.

Proces aktualizace
Společný modul ke všem aplikacím Admija. Program umožňuje aktualizaci jednotlivých aplikací přímo ze stránek www.admija.cz, sk – aktualizace programu a www.celnisprava.cz – aktualizace číselníků, nebo je možné stažená data sdílet v rámci vnitřní LAN sítě, a aktualizovat jednotlivé stanice bez nutnosti připojení na web (bez vícenásobného stahování většího objemu dat). Proces aktualizace může probíhat automaticky, poloautomaticky nebo manuálně. Modul je navržen univerzálně s možností aktualizovat libovolnou aplikaci. Prostřednictvím sjednané služby vzdálené správy lze aktualizovat libovolnou aplikaci všech subsystémů.

Legislativa
Programy, moduly celního IS Admija®
splňují kritéria celostátně kladených podmínek České a Slovenské republiky na zpracování celního prohlášení a evidenci ekonomických režimů z hlediska zákonných norem a požadavků celních úřadů. Kontakt s celními úřady zabezpečuje prostředí komunikace, které poskytuje všechny potřebné údaje v elektronické podobě a ve formátech výstupních tiskových sestav pro evidenční a kontrolní potřeby celní správy.
Původní sw aplikace svou autentičností, jedinečnou nápaditostí, originalitou řešení, svým datovým modelem stanovují standard ECŘ - zpracování celních dokladů a skladové evidence celních skladů a režimů s ekonomickým účinkem. Roky rozpracovávaná a krystalizující datová struktura plně pokrývá evidenční a kontrolní potřeby celní správy ČR a SR.
Komplex celního informačního systému Admija®  tvoří špičkové sw produkty pro oblast celního řízení, zjednodušené postupy, místní řízení, pro vedení evidence výroby zboží v celních režimech s ekonomickým účinkem včetně odpisů komponent výroby podle definované normy výroby.

Cílem poskytovaných služeb a programovýchi produktů je co nejvíce usnadnit práci celních deklarantů a celníků. Zbavit je administrativní náročnosti a zbytečných činností spojených s celním řízením.
Admija posunula celní řízení výrazně ke zjednodušeným procesům celního řízení a k efektivnosti práce deklarantů a pracovníků celní správy.
          
Nadále je zdokonalována a rozšiřována funkcionalita všech sw produktů na základě nových poznatků, změn legislativy, připomínek a požadavků provozovatelů, modifikovaných podmínek celníků a celních úřadů.
Všechny sw aplikace jsou tvořeny na základě zkušeností a provozních znalostí celního řízení, ve spolupráci s uživateli, celními úřady a podniky se zavedenou nebo připravovanou výrobou v některém z ekonomických režimů.Update

Aktualizace číselníků, seznamů, specifikací
Download podpůrných dat, Avíza

Update
Zajišťuje zařazení podpůrných údajů, dat pro aktuální a bezproblémový chod a podporu komfortu obsluhy při zpracování dat, v některých případech i od třetích stran, jako např. kurzovní lístek, katalogová čísla, sazebníky, seznamy atp.
Copyright © Admija 1990 - 2023
Created by Admija
Integrace s externími IS / SAP aj.
Admija je registrovaná ochranná známka
flag slovakia
flag czech
32
let s Vámi
Návrat na obsah