SINCE 1990
Admija
Milan Mitáček
®
Přejít na obsah
DEMONSTRAČNÍ VIDEA - EXPORT
Procesy EXPORT, IMPORT sw Celsa
- import dat z libovolných podnikových IS, ERP, SAP
- libovolné formáty vstupních dat: TXT, DBF, XLS, XML, EDI
- automatické generování celních dokladů, hlášení intrastat
- nový doklad editací, z kópie s/bez položek, z šablony
- automatické generování zpráv pro e-podání celní správě
- standardní, zjednodušené a havarijní postupy
- komunikace s CS certifikovaným sw AcommPort nebo VAN
- elektronické a tiskové výstupy, e-mailing, management
- sledování, kontroly, statistiky web app AdmWatch
- export dat do libovolných podnikových IS, ERP, SAP
Kompletní video procesu EXPORT
Schema procesu EXPORT
Videosekvence dílčích částí celního procesu
Schema Postup - Data
Schema Postup - ExFaktury
Schema Postup - IS Celsa
Schema Postup - Fce Celsa
Schema Postup - AcommPort
Schema Postup - Výstupy
Schema Postup - AdmWatch
Schema Postup - Konec
Copyright © Admija 1990 - 2023
Created by Admija
Integrace s externími IS / SAP aj.
Admija je registrovaná ochranná známka
flag slovakia
flag czech
32
let s Vámi
Návrat na obsah