SINCE 1990
Admija
Milan Mitáček
®
Přejít na obsah
PROFIL, O NÁS

Profil Admija

Společnost Admija CZ je od roku 1990 předním tvůrcem progresivních softwarových produktů celní problematiky pro automatické elektronické celní řízení v certifikovaných lokalizacích pro Českou a Slovenskou republiku. Kooperuje s celní správou ČR, SR.
Vysokou užitnou hodnotu, kvalitu, univerzálnost a uživatelskou přívětivost produktů v počátcích a kontinuitě produkce ocenily státní instituce i tisíce soukromých firem.
V současnosti mnohé z řad tuzemských a zahraničních malých, středních a velkých společností ČR a SR integrují moduly CelSA - Celního IS Admija do svých podnikových informačních systémů jako např. SAP a dalších.
Společnost Admija charakterizuje vysoký stupeň zákaznické orientace a budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, a to zaměření na spolehlivost, stabilnost, operativnost jednání a rychlost poskytování služeb. Silný důraz klade na inovace, které jsou dlouhodobě realizovány ve vlastním vývojovém centru.
Spolupráce s partnery, podpora vlastním a zahraničním know-how a směrování na stabilní růst, dávají Admija velmi dobrou perspektivu dalšího rozvoje.

08/2020 - 30 let od založení
Firma Admija® byla založena v roce 1990 zpočátku pro obchodní činnost v oblasti prodeje elektroniky a hlavně vývoj sw aplikací.
Pro zjednodušení informací spojených s dovozní obchodní aktivitou navrhla pro tehdejší Ústřední celní správu elektronický celní sazebník a následně pro zjednodušení formalit software pro vystavování dokladu NCŘ - Návrhu na celní řízení a posléze JCD - Jednotnou celní deklaraci. Tím zaměření od počátku směřuje k problematice cel, daní a poplatků, elektronické celní deklaraci, celnímu řízení, elektronickému celnímu řízení režimů s ekonomickým účinkem, a to celních, veřejných celních skladů, aktivního zušlechťovacího styku, kompletace, normování, ke zjednodušeným postupům, zvyšování efektivnosti práce deklarantů a pracovníků celní správy, tzn. všech účastníků celního řízení.
Softwarové aplikace Admija® naplňují představy automatizace a efektivnosti elektronického celního řízení. Splňují požadavky legislativních norem ČR a celních úřadů. Akceptují požadavky uživatelů. Styk s obchodními partnery a celními úřady zabezpečuje prostředí komunikace s CÚ, které poskytuje všechny potřebné údaje v elektronické podobě a ve výstupních formátech pro evidenční a kontrolní potřeby managementu a celní správy.
Od data vzniku vybudovala Admija® celostátní síť uživatelů svých sw produktů, kterým nadále poskytuje stále kvalitnější služby a servisní podporu.
Programy Admija® umožňují propojení s ekonomickými informačními systémy tuzemské i zahraniční produkce, SAP R3, ASSIST4, QI, PRINS, VEX, REFLEX2 a dalšími.
Admija® je nápomocna při zřizování deklarantských pracovišť a zavádění evidence režimů s ekonomickým účinkem v provozních podmínkách uživatelů na konkrétních obchodních případech. Optimalizaci pracovních procesů celního řízení a zjednodušených postupů celního řízení dotahuje až k celní správě, na jednotlivé CÚ s jejich specifickými požadavky.
Spolupracuje s celními správami např. s GŘC ČR na projektu EU SEAP při vývoji software AcommPort pro elektronickou komunikaci s celní správou ČR.
Od doby vzniku doznala práce celého týmu značného vzestupu, a to nejen z hlediska kvantitativního na sw trhu, ale především kvalitativního co se sw produktů i ostatních služeb týká. Pracovní nasazení, předvídavost a představivost dávají dostatečnou záruku kvality produktů a stále nové možnosti inovace a progresivnosti softwarových řešení.
Poznatky, zkušenosti a pracovní zaujetí se v oblasti dané problematiky a navazujících projevuje v realizovaných a připravovaných sw aplikacích, celní správě ČR a SR předkládaných a připravovaných projektech spojených s elektronizací a s automatizací zjednodušených procesů celního řízení.
Poctivost, píle a přístup ke klientům je oceněn úspěšnými implementacemi do ekonomických systémů českých, slovenských a zahraničních podniků.

Systémová transformace CelSA - Celního Systému Admija
Původní koncept vývoje IS z porevolučních 90. let a rozsáhlost systému začal přinášet nevýhody plynoucí z historické tvorby, z jeho rozměrnosti a nabobtnalosti.
Vzhledem k objemnosti a některým archaismům systému byla stanovena systémová konverze stávajícího řešení do nového a perspektivního, klíčových procesů kompletní sady modulových adaptivních řešení s definicí nových aplikačních funkcionalit, jejich zapracování do systému včetně zákaznických rozšíření.
Rozsáhlý datový model a mnoho částí s nutným vzájemným spojením vedly k roztříštěnosti datové základny a vzniku datových duplicit s negativním dopadem na rychlost získávání důležitých informací z IS. Před zahájením tvorby nové generace transformovaného IS CelSA byly tyto skutečnosti analyzovány a přistoupeno k přebudování systému využívajícího platformu nových technologií, které zcela mění pohled na transakční přístup a zpracování dat.
Sjednocený a zjednodušený datový model v kombinaci s novými moduly, nové uživatelské rozhraní a dostupné informace získávané v reálném čase přinesou uživatelům možnost efektivnějšího plnění pracovních úkolů.
Od základu přepracovaný systém zajistí jednoduchou implementaci modulů, a tím snadnou integraci s libovolnými podnikovými systémy.

Copyright © Admija 1990 - 2023
Created by Admija
Integrace s externími IS / SAP aj.
Admija je registrovaná ochranná známka
flag slovakia
flag czech
32
let s Vámi
Návrat na obsah