SINCE 1990
Admija
Milan Mitáček
®
Přejít na obsah
ČD & CelsaWinSQL kooperace
ČDCargo & celní subsystém CelsaWinSQL

Produktivita práce, efektivnost procesů a pracovních postupů je zabezpečována spoluprací IS Admija s externími IS a podporována implementací datových rozhraní Admija.
Interface Celní systém - ČDCargo
ČDCargo Celsa Connector / DBCargo CZ

Datové rozhraní pro propojení celního IS Admija - sw Celsa a jeho modulů na informační systém České dráhy a.s., obdobně, volitelně i pro DBCargo CZ.
Zabezpečuje navádění dat exportovaných z libovolných podnikových systémů (IS ČD) do celního IS Admija pro automatické generování celních, přepravních dokladů, statistických hlášení Intrastat a e-podání elektronických zpráv celní správě ČR.
Poskytování aktualizovaných informací z probíhající on line komunikace s celní správou produkovaných sw Celsa zpět do systému ČD, DBCargo CZ a dalších.
Celsa-CD Cargo Connector / DBCargo CZ
integrace systémů
Nový APInterface ©"CDCargo2021" pro ČD a.s.
S upgrade modulů a funkcí subsystému CelsaWinSQL umožňuje:
- automatizaci procesů celního řízení
- datovou výměnu se systémem ČD Cargo rozhraním „CDCargo2020“ (původně ExFaktury)
- variantou souborového předávání dat formátu XML aj.
- variantou komunikační databáze SQL s přímým přístupem kooperujících systémů
- eventuálně jinou podle rozhodnutí odběratele
- implementuje nové elementy komunikačních zpráv e-podání celní správě
- promítá se do editace, komunikace s CS, tisků, e-výstupů/e-podkladů pro klienty atd.
- automatické využití šablon pro generování finálního dokladu, zprávy z navedených e-podkladů
- e-mailing s automatickým odesíláním zpráv o probíhajícím stavu dokladu, obdržené zprávy klientům, automatické zasílání PDF dokumentů
- kontrola DIČ pomocí web služby
- automat pro načítání zpráv/odpovědí od CÚ a přidělování zpráv odpovídajícím uživatelům
- možnost zasílání zpráv do systému ČD Cargo pomocí nadefinované web služby
- eventuálně další požadované informace
- tisk dokladů do formátu PDF
- aj.

Copyright © Admija 1990 - 2023
Created by Admija
Integrace s externími IS / SAP aj.
Admija je registrovaná ochranná známka
flag slovakia
flag czech
32
let s Vámi
Návrat na obsah