Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

ODSTÁVKA

PRODUKČNÝCH SYSTÉMOV

 

NOVINKY č. 267 / 10.08.2017Predmet: 267 / "Oznámenie o odstávke produkčných systémov FS SR"

informácia Finančnej správy SR
Odstávka Produkčných systémov

Informujeme Vás, že dňa 12.8.2017 (sobota) bude v čase od 08:00 hod. do 13:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčného systému Finančnej správy SR - IS CEP (EKR-CEP - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu realizácie relokácie informačného systému do nového dátového centra.

V čase odstávky IS CEP nebude možné spracovanie elektronických podaní colných vyhlásení v režime vývoz, dovoz, tranzit a predbežných colných vyhlásení, teda nebudú dostupné elektronické služby FS SR v colnej oblasti, pri ktorých prebieha elektronická komunikácie cez IS CEP.

Dotýka sa to nasledujúcich služieb:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“)

  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)

  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“)

V čase odstávky IS CEP budú v prevádzke IS – ISST-DS (Deklaračný systém) a TIS (Tranzitný systém).
V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky - v režime vývoz, dovoz a tranzit pri zjednodušených postupoch sa uplatňujú havarijné postupy v zmysle povolenia.
V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky - v režime vývoz, dovoz pri štandardných postupoch je možné uplatniť písomnú formu podania colného vyhlásenia (elektronická príloha môže byť predložená na prenosnom médiu )
V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky - v režime tranzit je možné uplatniť podanie colného vyhlásenia - elektronická príloha bude predložená na prenosnom médiu .

S pozdravom a prianím pekného dňa kolektív Admija. 

 

Ďalšie informácie nájdete na http://www.admija.sk
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429 Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Prijmite ospravedlnenie prosim za našu obchodnú ponuku software, informácií, avízo. Vašu adresu sme získali z bežne dostupných zdrojov.
Ak nechcete prijímať Dale Informácie o našom IS jeho aktuálnej verzii, odpovedzte nám Predmetom: odmietnutie. Ďakujeme.