Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

ZmENY v SOFTWARE
CA 2017/II.Q SK + LK

 

NOVINKY č. 266 / 28.07.2017Predmet: 266 / "Zmeny legislatívy od 30.07.2017 + licenčné kľúče"

Licenčné kľúče
V prílohe tohto e-mailu Vám zasielame aktuálny licenčný kľúč sw aplikácií Admija verzie 27.200000001 pre rok 2017.

NOVÁ VERZIA sw CelSAWin SK
Nová špecifikácia eDovoz verzia 1.05

Pripravili sme pre Vás sw úpravy aplikácie CelSAWin SK podľa legislatívnych požiadaviek Colného odboru Finančného riaditeľstva SR platné cca od 30.07.2017 00:00 hod.

Nová verzia (e-komunikácia) bola dlhodobo testovaná oproti testovaciemu rozhraniu colnej správy. V ostrej prevádzke nebolo možné novú verziu overiť, pretože na ostrom rozhraní nemožno testovať. Z tohto dôvodu Vás žiadame o spätnú väzbu (kontakt) v prípade problémov s funkčnosťou a v colnom konaní, ktoré rýchlo vyriešime. Ďakujeme.

!!! Dôležité !!!
Keďže dochádza ku zmene komunikačných schém vybraných komunikačných viet, je potreba vykonať aktualizáciu číselníkou CEP EKR klienta.

Zmeny produkčného prostredia sa dotýkajú oblastí elektronického spracovania colných vyhlásení a s tým súvisiacej elektronickej komunikácie v dovoze ( eDovoz ) a vzhľadom na to, že nasadzované zmeny sú obsiahnuté nielen v pravidlách ale aj  schémach vybratých komunikačných správ, pričom bude  potrebné pri ich nasadzovaní zvoliť metódu „BIG BANG“, tzn. po nainštalovaní  novej verzie na strane FR SR bude musieť každý klient používať už len nové verzie schém.

V novej verzii technickej špecifikácie eDovoz - verzia 1.05 oproti predchádzajúcej verzii (1.04 ) dochádza  k zmene znenia a pridaniu nových technických pravidiel a zmene verzií xsd schém pre dotknuté komunikačné správy, viď. nižšie.

STIAHNITE A NAINŠTALUJTE SI NOVÚ VERZIU sw CelSAWin SK
K stiahnutiu Vám poskytujeme novú sw aplikáciu v rámci CA II.Q 2017.

Zmeny sú v CelSAWin SK verzia 27.2.....01 prístupné od 12:00 hod. na našich stránkach www.admija.sk formou nové inštalačné sady, ktorú nájdete v ponuke "Informácie - Aktualizácia".

S pozdravom a želaním pekného dňa kolektív Admija.

 

POSTUP INŠTALÁCIE SW1) Na www.admija.sk zvoľte ponuku "Aktualizace" a potom stlačte tlačidlo “Přejít k odběru upgrade/update”.

Pre Prihlásenie zadajte "Meno" = "Pôvodné Interné číslo" a "Heslo", ktoré sme Vám v minulosti poskytli.

2) Stlačte uvoľnené tlačidlo kompletnej inštalačnej sady sw ktorého licenciu máte zakúpenú.

3) Inštaláciu môžete vykonať
   ● spustením inštalačného procesu priamo z webu - vhodné pre lokálnu verziu sw alebo
  ● stiahnutím inštalačného súboru do adresára na disku a spustením následnej inštalácie - vhodné tak pre lokálnu, ale hlavne pre inštalácie sieťových verzií sw.

Doporučujeme najskôr instalačný/é súbor/y z webu stiahnuť a uložiť do vopred vytvoreného adresára napr. c:/Admija_Instal na pevnom disku.

4) Súbor/y s príponou *.MEM z prílohy tohto e-mailu nakopírujte do rovnakého adresára, kam ste už skôr stiahli inštalačný súbor aplikácie.

5) Z vybraného adresára (pokiaľ ste už inštaláciu nevykonali priamo) vykonajte inštálaciu *.exe súboru, postupujte presne podľa pokynov inštalačného prostredia.

6) Po inštalácii spusťte aplikáciu v režime správca programu Celsa, CelSklad, Faktury atd., popr. Windows "Štart - Programy - Aplikácia Admija - CelSAWin - správca (CelSkladWin - správca alebo Faktúry - správca atď.)"

7) Zvoľte ponuku "Služby - Nastavenie - Licencia, aktualizácia licenčného klúča" a nastavte cestu k adresáru, kde ste uložili súbor/y *.MEM.

8) Zvoľte tlačidlo "OK", zobrazí sa hlásenie o úspešnom vykonaní aktivácie licencie. Pri neúspešnej aktivácii, akciu opakujte alebo nás, prosím, kontaktujte.

9) V prípade sieťovej prevádzky vykonajte body 3) - 8) na všetkých pracovných staniciach.

 

POPIS ZMIENAktualizácia číselníkov EKR CEP
Nezabudnite na aktualizáciu číselníkov klienta EKR CEP cez ponuku "Doklady - e-Dovoz -parametre pre e-Dovoz". Stlačte tlačidlo "Nastavenie parametrov" a potom "Aktualizovať číselníky", viď. nápoveda.

Nové pravidlo PR691
Ak sa kód mernej jednotky = "NAR" alebo "NCL" potom množstvo tovaru v mernej jednotky musí byť zadané ako celé číslo. Ak sa kód mernej jednotky = "NPR" potom množstvo tovaru v mernej jednotke musí byť zadané ako celé číslo alebo pol pár.

Aktualizované pravidlo PR617
Ak je Požadovaný režim (odsek 37.1) = 42 alebo 63 a ak je na tovarovej položke v sekcii Certifikáty uvedený certifikát = Y041, musi byť na rovnakej tovarovej položke v sekcii Certifikáty uvedený aspoň jeden z certifikátov Y040 alebo Y042.

Aktualizované pravidlo PR064
Všetky predchádzajúce dokumenty, certifikáty a dodatkové údaje, ktoré boli uvedené v správe SK429A, musia byť uvedené aj v správe SK413A. V správe SK413A môže deklarant doplniť aj ďalšie dokumenty, certifikáty a dodatkové údaje.

Aktualizované pravidlo PR681
Ak je vyplnená hodnota elementu odklad platby, musí byť v sekcii certifikáty zapísaný kód certifikátu "C506" a číslo certifikátu zhodné s hodnotou uvedenou v elemente odklad platby, práve raz pre každú tovarovú položku. Ak je v sekcii certifikáty aspoň pre jednu tovarovú položku zapísaný kód certifikátu \"C506\", musí byť vyplnený element Odklad platby.

Aktualizované pravidlo PR682
Ak je typ deklarácie "Z" a Kód výsledku kontroly iný ako "A3", Druh zabezpečenia musí mať hodnoty "0, 1, Y, C alebo O".

Aktualizované pravidlo PR692
V elemente Kód národného režimu môže byť uvedená hodnota "C07" iba ak hodnota pre "Cena za položku" prepočítaná na EUR sumárne za všetky tovarové položky CV, na ktorých je uvedený daný Kód národného režimu nepresahuje 150 EUR.

Aktualizované pravidlo PR693
Kód nomenklatúry môže nadobúdať hodnotu "9920000000" iba ak hodnota pre "Cena za položku" prepočítaná na EUR sumárne za všetky tovarové položky CV, na ktorých je uvedený daný kód nomenklatúry, nepresahuje 150 EUR a zároveň údaj „Colné vyhlásenie/Kód výsledku kontroly nie je uvedený.

Zrušené PR009
Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) nemôže byť "X" a "Y" (realizované inou správou).

 

Ďalšie informácie nájdete na http://www.admija.sk
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429, Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Prijmite ospravedlnenie prosim za našu obchodnú ponuku software, informácií, avízo. Vasu adresu sme získali z bežne dostupných zdrojov.
Ak nechcete prijímať Dale Informácie o našom IS jeho aktuálnej verzii, odpovedzte nám Predmetom: odmietnutie. Ďakujeme.