Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

ODSTÁVKA

PRODUKČNÝCH SYSTÉMOV

 

NOVINKY č. 265 / 27.07.2017Predmet: 265 / "Oznámenie o odstávke produkčných systémov FS SR"

informácia Finančnej správy SR
Odstávka Produkčných systémov

Informujeme Vás, že dňa 27.7.2017 (štvrtok) bude v čase od 22.00 hod. do 24.00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčného systému IS CEP (EKR-CEP - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov).

V čase odstávky uvedených systémov nebudú dostupné nasledovné elektronické služby:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“)

  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)

  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“)

S pozdravom a prianím pekného dňa kolektív Admija. 

 

Ďalšie informácie nájdete na http://www.admija.sk
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429 Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Prijmite ospravedlnenie prosim za našu obchodnú ponuku software, informácií, avízo. Vašu adresu sme získali z bežne dostupných zdrojov.
Ak nechcete prijímať Dale Informácie o našom IS jeho aktuálnej verzii, odpovedzte nám Predmetom: odmietnutie. Ďakujeme.