Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

ZmENY v SOFTWARE
CelSAWin SK

 

NOVINKY č. 264 / 25.07.2017Predmet: 264 / "Zmeny legislatívy od 30.07.2017"

PRIPRAVUJEME NOVÚ VERZIU sw CelSAWin SK
Nová špecifikácia eDovoz verzia 1.05

Na základe zmien do produkčného prostredia elektronického spracovania colných vyhlásení bola aktualizovaná aplikácia CelSAWin SK.

Zmeny legislatívy budú súčasťou aktualizácie pre 2.Q / 2017, ktorú dostanete v rámci CA 2017, vrátane prístupových kľúčov k danej verzii.

Zmeny produkčného prostredia sa dotýkajú oblastí elektronického spracovania colných vyhlásení a s tým súvisiacej elektronickej komunikácie v dovoze ( eDovoz ) a vzhľadom na to, že nasadzované zmeny sú obsiahnuté nielen v pravidlách ale aj  schémach vybratých komunikačných správ, pričom bude  potrebné pri ich nasadzovaní zvoliť metódu „BIG BANG“, tzn. po nainštalovaní  novej verzie na strane FR SR bude musieť každý klient používať už len nové verzie schém.

V novej verzii technickej špecifikácie eDovoz - verzia 1.05 oproti predchádzajúcej verzii (1.04 ) dochádza  k zmene znenia a pridaniu nových technických pravidiel a zmene verzií xsd schém pre dotknuté komunikačné správy, viď. nižšie.

Termín nasadenia je stanovený na 30.07.2017 00:00 hod.  

Zmeny budú v CelSAWin SK  verzia 27.2...xx prístupné na našich stránkach www.admija.sk formou nové inštalačné sady, ktorú nájdete v ponuke "Aktualizácie". 

S pozdravom a prianím pekného dňa kolektív Admija.

POPIS ZMIENAktualizácia číselníkov EKR CEP
Nezabudnite na aktualizáciu číselníkov klienta EKR CEP cez ponuku "Doklady - e-Dovoz -parametre pre e-Dovoz". Stlačte tlačidlo "Nastavenie parametrov" a potom "Aktualizovať číselníky", viď. nápoveda.

Nové pravidlo PR691
Ak sa kód mernej jednotky = "NAR" alebo "NCL" potom množstvo tovaru v mernej jednotky musí byť zadané ako celé číslo. Ak sa kód mernej jednotky = "NPR" potom množstvo tovaru v mernej jednotke musí byť zadané ako celé číslo alebo pol pár.

Aktualizované pravidlo PR617
Ak je Požadovaný režim (odsek 37.1) = 42 alebo 63 a ak je na tovarovej položke v sekcii Certifikáty uvedený certifikát = Y041, musi byť na rovnakej tovarovej položke v sekcii Certifikáty uvedený aspoň jeden z certifikátov Y040 alebo Y042.

Aktualizované pravidlo PR064
Všetky predchádzajúce dokumenty, certifikáty a dodatkové údaje, ktoré boli uvedené v správe SK429A, musia byť uvedené aj v správe SK413A. V správe SK413A môže deklarant doplniť aj ďalšie dokumenty, certifikáty a dodatkové údaje.

Aktualizované pravidlo PR681
Ak je vyplnená hodnota elementu odklad platby, musí byť v sekcii certifikáty zapísaný kód certifikátu "C506" a číslo certifikátu zhodné s hodnotou uvedenou v elemente odklad platby, práve raz pre každú tovarovú položku. Ak je v sekcii certifikáty aspoň pre jednu tovarovú položku zapísaný kód certifikátu \"C506\", musí byť vyplnený element Odklad platby.

Aktualizované pravidlo PR682
Ak je typ deklarácie "Z" a Kód výsledku kontroly iný ako "A3", Druh zabezpečenia musí mať hodnoty "0, 1, Y, C alebo O".

Aktualizované pravidlo PR692
V elemente Kód národného režimu môže byť uvedená hodnota "C07" iba ak hodnota pre "Cena za položku" prepočítaná na EUR sumárne za všetky tovarové položky CV, na ktorých je uvedený daný Kód národného režimu nepresahuje 150 EUR.

Aktualizované pravidlo PR693
Kód nomenklatúry môže nadobúdať hodnotu "9920000000" iba ak hodnota pre "Cena za položku" prepočítaná na EUR sumárne za všetky tovarové položky CV, na ktorých je uvedený daný kód nomenklatúry, nepresahuje 150 EUR a zároveň údaj „Colné vyhlásenie/Kód výsledku kontroly nie je uvedený.

Zrušené PR009
Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) nemôže byť "X" a "Y" (realizované inou správou).

 

Dalšie informácie nájdete na http://www.admija.sk
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429 Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Prijmite ospravedlnenie prosim za našu obchodnú ponuku software, informácií, avízo. Vašu adresu sme získali z bežne dostupných zdrojov.
Ak nechcete prijímať Dale Informácie o našom IS jeho aktuálnej verzii, odpovedzte nám Predmetom: odmietnutie. Ďakujeme.