Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

ZmENY v SOFTWARE
CelSAWin SK

 

NOVINKY č. 254 / 10.03.2017Predmet: 254 / "Zmeny legislatívy od 12.03.2017"

NOVÁ VERZIA
SW CelSAWin SK

Na základe zmien do produkčného prostredia elektronického spracovania colných vyhlásení bola aktualizovaná aplikácia CelSAWin SK.

Nová verzia (e-komunikácia) bola dlhodobo testovaná oproti testovaciemu rozhraniu colnej správy. V ostrej prevádzke nebolo možné novú verziu overiť, pretože na ostrom rozhraní nemožno testovať. Z tohto dôvodu Vás žiadame o spätnú väzbu (kontakt) v prípade problémov s funkčnosťou a v colnom konaní. Ďakujeme.

Finančná správa bude v sobotu 11. marca 2017 nasadzovať do produkčného prostredia zmeny týkajúce sa oblasti elektronického spracovania colných vyhlásení - vývoz (ECS), eDovoz - a spracovania elektronických príloh k colným vyhláseniam pri dovoze.

Nasadením novej verzie systémov dochádza k zmene komunikačných schém vybratých typov správ podľa aktualizovaných technických špecifikácií pre elektronickú komunikáciu a dotýka sa to nasledujúcich služieb:

  • Predkladanie elektronickej prílohy k písomnému CV v dovoze – spracovanie CV  (mimo služieb poskytovaných v rámci eDovoz),

  • Elektronická komunikácia k systému pre kontrolu vývozu vo fáze 2 - ECKe/ECS ( Export control system) – spracovanie podaní colných vyhlásení  a predbežných colných vyhlásení vo vývoze,

  • Elektronická komunikácia k systému pre automatizáciu dovozu – eDovoz – spracovanie podaní colných vyhlásení v dovoze.

Popis zmien nájdete nižšie.

Nasadzované zmeny sú obsiahnuté najmä v atribútoch a v schémach vybratých komunikačných správ. Od 12. marca 2017 - 0:00 h budú platiť už len nové verzie. Po tomto termíne nebudú systémami CIS (ISST - DS, eDovoz) prijímané správy so starou verziou xsd schém.

Zároveň odporúčame ukončiť zasielanie komunikačných správ so starou verziou xsd schém pred termínom začatia odstávky, t.j. 11. marca 2017 v čase do 22:00 h, aby sa predišlo prípadným následným problémom so spracovaním týchto správ.

Inštaláciu novej verzie urobte až po overení na colnej správe, že starý systém bol vypnutý a nový sa pripravuje. Nová verzia CelSAWin SK nemôže byť, vzhľadom na hore uvedené zmeny, spätne kompatibilná.

Zmeny sú v CelSAWin SK  verzia 27.1...12 prístupné na našich stránkach www.admija.sk formou nové inštalačné sady, ktorú nájdete v ponuke "Aktualizácie".

S pozdravom a prianím pekného dňa kolektív Admija. 

 

Popis zmien


Aktualizácia číselníkov CEP EKR klienta
Keďže dochádza k zmene komunikačnej schém vybraných komunikačných viet, je potreba vykonať aktualizáciu číselníkou CEP EKR klienta.
Otvorte nastavenie parametrov pre e-Dovoz, stlačte "Nastavenie parametrov".

V ďalšej obrazovke "Nastavenia konfiguračných parametrov e-Dovoz" stlačte "Aktualizovať číselníky".

Zmena editácie odseku 30
!!! Pozor !!! v odseku 30 dokladu e-Dovoz zmena editácie poľa "Kód umiestnenia tovaru". Pôvodné zaškrtávacie pole sa mení na výberové pole s nápovedným číselníkom.

Stlačte funkčnú klávesu <F8> a vyberte z ponúkaného zoznamu Kód umiestnenie tovaru.
 

 

Ďalšie informácie nájdete na http://www.admija.sk
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429 Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Prijmite ospravedlnenie prosim za našu obchodnú ponuku software, informácií, avízo. Vašu adresu sme získali z bežne dostupných zdrojov.
Ak nechcete prijímať Dale Informácie o našom IS jeho aktuálnej verzii, odpovedzte nám Predmetom: odmietnutie. Ďakujeme.