Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

ZmENY v SOFTWARE
CelSAWin SK

 

NOVINKY č. 253 / 06.03.2017



Predmet: 253 / "Zmeny legislatívy od 12.03.2017"

PRIPRAVUJEME NOVÚ VERZIU
SW CelSAWin SK

Na základe zmien do produkčného prostredia elektronického spracovania colných vyhlásení bola aktualizovaná aplikácia CelSAWin SK.

Finančná správa bude v sobotu 11. marca 2017 nasadzovať do produkčného prostredia zmeny týkajúce sa oblasti elektronického spracovania colných vyhlásení - vývoz (ECS), eDovoz - a spracovania elektronických príloh k colným vyhláseniam pri dovoze.

Nasadením novej verzie systémov dochádza k zmene komunikačných schém vybratých typov správ podľa aktualizovaných technických špecifikácií pre elektronickú komunikáciu a dotýka sa to nasledujúcich služieb:

  • Predkladanie elektronickej prílohy k písomnému CV v dovoze – spracovanie CV  (mimo služieb poskytovaných v rámci eDovoz),

  • Elektronická komunikácia k systému pre kontrolu vývozu vo fáze 2 - ECKe/ECS ( Export control system) – spracovanie podaní colných vyhlásení  a predbežných colných vyhlásení vo vývoze,

  • Elektronická komunikácia k systému pre automatizáciu dovozu – eDovoz – spracovanie podaní colných vyhlásení v dovoze.

Nasadzované zmeny sú obsiahnuté najmä v atribútoch a v schémach vybratých komunikačných správ. Od 12. marca 2017 - 0:00 h budú platiť už len nové verzie. Po tomto termíne nebudú systémami CIS (ISST - DS, eDovoz) prijímané správy so starou verziou xsd schém.

Zároveň odporúčame ukončiť zasielanie komunikačných správ so starou verziou xsd schém pred termínom začatia odstávky, t.j. 11. marca 2017 v čase do 22:00 h, aby sa predišlo prípadným následným problémom so spracovaním týchto správ.

Zmeny budú v CelSAWin SK  verzia 27.1...12 prístupné na našich stránkach www.admija.sk formou nové inštalačné sady, ktorú nájdete v ponuke "Aktualizácie". 

S pozdravom a prianím pekného dňa kolektív Admija. 

 

Ďalšie informácie nájdete na http://www.admija.sk
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429 Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Prijmite ospravedlnenie prosim za našu obchodnú ponuku software, informácií, avízo. Vašu adresu sme získali z bežne dostupných zdrojov.
Ak nechcete prijímať Dale Informácie o našom IS jeho aktuálnej verzii, odpovedzte nám Predmetom: odmietnutie. Ďakujeme.