Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

InformÁcia
Finančnej správy SR

 

NOVINKY č. 251 / 07.02.2017Predmet: 251 / "Zmeny legislatívy od 18.02.2017"

informácia Finančnej správy SR
Zmena termínu nasadenia zmien

V zmysle predchádzajúcich informácií poskytnutých zo strany FS k obsahu a termínu nasadenia plánovaných zmien do produkčného prostredia, ktoré sa dotýkajú oblastí elektronického spracovania colných vyhlásení a s tým súvisiacej elektronickej komunikácie Vám zasielame nasledujúce doplňujúce informácie:

Zmena
Najbližší možný termín (pôvodný termín 11. alebo 12.2.2017) pre nasadenie uvedených zmien do produkcie je 18.2.2017 alebo 19.2.2017.
O skutočne potvrdenom termíne Vás budeme informovať včas (min. jeden týždeň dopredu).

S pozdravom a prianím pekného dňa kolektív Admija.

 

Ďalšie informácie nájdete na http://www.admija.sk
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429 Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Prijmite ospravedlnenie prosim za našu obchodnú ponuku software, informácií, avízo. Vašu adresu sme získali z bežne dostupných zdrojov.
Ak nechcete prijímať Dale Informácie o našom IS jeho aktuálnej verzii, odpovedzte nám Predmetom: odmietnutie. Ďakujeme.