Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

NOVÉ VERZIE 2017
 Slovenská republika

 


NOVINKY č. 248 / 21.12.2016


Predmet: 248 / "Nové verzie 2017 SK + licenčné kľúče"

Poďakovanie za prejavenú dôveru a priazeň
Ďakujeme za úhradu CA2017 - celoročné aktualizácie pre rok 2017, za uzavreté a predĺžené zmluvy.

Licenčné kľúče
V prílohe tohto e-mailu Vám zasielame aktuálny licenčný kľúč sw aplikácií Admija verzie 27.100000001 pre rok 2017.

NOVÉ VERZIE SOFTWARE ADMIJA SK PRE ROK 2017

STIAHNITE A NAINŠTALUJTE SI NOVÚ VERZIU sw CelSAWin SK
K stiahnutiu Vám poskytujeme novú sw aplikáciu v rámci CA 1.Q 2017.

S pozdravom a želaním pekného dňa kolektív Admija.

POSTUP INŠTALÁCIE SW


1) Na www.admija.sk zvoľte ponuku "Aktualizace" a potom stlačte tlačidlo “Přejít k odběru upgrade/update”.

Pre Prihlásenie zadajte "Meno" = "Pôvodné Interné číslo" a "Heslo", ktoré sme Vám v minulosti poskytli.

2) Stlačte uvoľnené tlačidlo kompletnej inštalačnej sady sw ktorého licenciu máte zakúpenú.

3) Inštaláciu môžete vykonať
   ● spustením inštalačného procesu priamo z webu - vhodné pre lokálnu verziu sw alebo
  ● stiahnutím inštalačného súboru do adresára na disku a spustením následnej inštalácie - vhodné tak pre lokálnu, ale hlavne pre inštalácie sieťových verzií sw.

Doporučujeme najskôr instalačný/é súbor/y z webu stiahnuť a uložiť do vopred vytvoreného adresára napr. c:/Admija_Instal na pevnom disku.

4) Súbor/y s príponou *.MEM z prílohy tohto e-mailu nakopírujte do rovnakého adresára, kam ste už skôr stiahli inštalačný súbor aplikácie.

5) Z vybraného adresára (pokiaľ ste už inštaláciu nevykonali priamo) vykonajte inštálaciu *.exe súboru, postupujte presne podľa pokynov inštalačného prostredia.

6) Po inštalácii spusťte aplikáciu v režime správca programu Celsa, CelSklad, Faktury atd., popr. Windows "Štart - Programy - Aplikácia Admija - CelSAWin - správca (CelSkladWin - správca alebo Faktúry - správca atď.)"

7) Zvoľte ponuku "Služby - Nastavenie - Licencia, aktualizácia licenčného klúča" a nastavte cestu k adresáru, kde ste uložili súbor/y *.MEM.

8) Zvoľte tlačidlo "OK", zobrazí sa hlásenie o úspešnom vykonaní aktivácie licencie. Pri neúspešnej aktivácii, akciu opakujte alebo nás, prosím, kontaktujte.

9) V prípade sieťovej prevádzky vykonajte body 3) - 8) na všetkých pracovných staniciach.

 

Ďalšie informácie nájdete na http://www.admija.sk
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429, Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Prijmite ospravedlnenie prosim za našu obchodnú ponuku software, informácií, avízo. Vasu adresu sme získali z bežne dostupných zdrojov.
Ak nechcete prijímať Dale Informácie o našom IS jeho aktuálnej verzii, odpovedzte nám Predmetom: odmietnutie. Ďakujeme.