Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

Změna TERMÍNU UPGRADE CelSAWin CZ

 


NOVINKY č. 382 / 28.04.2017


Předmět: 382 / "Změna termínu aktualizace CelSAWin CZ"

POZOR !!!
ZMĚNA TERMÍNU NASAZENÍ AKTUALIZACE
sw CelSAWIN CZ

Na základě oficiální změny GŘC, MFČR dochází k posunutí původního termínu nasazení aktualizace podle ECR KEL v 2.46 z 02.05.2017 až na 27.06.2017. Změna termínu je z důvodu připravovaných změn v ICS a AIS k tomuto termínu. V případě dřívějšího nasazení by byly verze vzájemně, v rámci celního systému, datově a legislativně nekompatibilní.

Specifikace změn stanovuje úpravy v sw CelSAWin CZ pro:

= KEL NCTS ECR v.2.46 - NCTS ECR
= KEL ECS ECR v.2.46 - e-Vývoz ECS

Popis připravovaných změn naleznete níže.

Změny budou přístupné 27.06.2017 (pokud nedojde ke změně termínu) na našich stránkách www.admija.cz. Průběžně Vás budeme informovat.

S pozdravem a přáním pěkného dne kolektiv Admija.
 

Popis změn NCTS ECR


Umístění zboží do svobodného pásma při ukončení tranzitu
1. Do zpráv CZ007A (D_N_UKO) a CZ043A (C_R_VYK) přidán do skupiny "POVOLENÍ SVOBODNÉHO PÁSMA" (SVP) nový povinný belement "EORI držitele povolení" (SVP07).

2. Pravidlo QP247 přiřazeno k elementu "EORI držitele povolení" (SVP07) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO).

Umístění zboží s celním statusem zboží Unie do dočasného skladu
1. Změna znění podmínky QP249, které je přiřazeno skupině "OZNAČENÍ DOČASNÉHO SKLADU" (SKL) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO):
"JESTLIŽE je použit zjednodušený postup schváleného příjemce a nebo jsou uvedené položky "Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu" nebo "Sjednané umístění zboží při příjezdu" a současně (platí pro obě podmínky): "Druh prohlášení "(na úrovni skupiny "TRANZITNÍ OPERACE - hlavička") roven hodnotám "T1", "T2", "TIR","T2F" nebo "T-" a současně není uvedeno „Číslo povolení svobodného pásma“
PAK tato skupina MUSÍ být uvedena
JINAK tato skupina MŮŽE být uvedena"

2. Změna znění podmínky QP254, která je přiřazena skupině "OZNAČENÍ DOČASNÉHO SKLADU" (SKL), elementu "Navržená výše zajištění v DS" (H24D) a elementu "Způsob proclení" (H27) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO):
"JESTLIŽE je "Druh prohlášení "(na úrovni skupiny "TRANZITNÍ OPERACE - hlavička") rovno hodnotám "T1", "T2", "TIR","T2F" nebo "T-" a současně není uvedeno „Číslo povolení svobodného pásma“
PAK tento element/ skupina MŮŽE být uveden(a) (s výjimkou dalších pravidel pro tento element)
JINAK tento element/ skupina NESMÍ být uveden(a)"

3. Změna znění podmínky QP254G, která je přiřazena skupině "ZAJIŠTĚNÍ" (GU) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO):
"JESTLIŽE je "Druh prohlášení "(na úrovni skupiny "TRANZITNÍ OPERACE - hlavička" ) rovno hodnotám "T1","T2", "TIR","T2F" nebo "T-" a současně není uvedeno „Číslo povolení svobodného pásma“ a současně platí:existuje datová skupina „OZNAČENÍ DOČASNÉHO SKLADU“ nebo hodnota položky „Způsob proclení“ je rovná „D“ nebo „S“
PAK tato skupina MUSÍ být uvedena
JINAK tato skupina NESMÍ být uvedena".

 

Povolení neuvádět registrační značku
1. Do zpráv CZ015A (D_N_POD), CZ029A (C_R_PRO), CZ051A (C_R_NPR), CZ013A (D_N_OPR) a CZ004A (C_I_OPR) přidána nová skupina "POVOLENÍ NEUVÁDĚT REGISTRAČNÍ ZNAČKU" (PNRZ) včetně nového elementu "Číslo povolení neuvádět registrační značku" (PNRZ01)

2. Přidána nová podmínka QP478, která je přiřazena skupině "POVOLENÍ NEUVÁDĚT REGISTRAČNÍ ZNAČKU" (PNRZ) ve zprávách CZ015A (D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR) a CZ004A (C_I_OPR):
"JESTLIŽE „Druh dopravy ve vnitrozemí“ = 3 a současně „Kontejner“ = 1
PAK tato skupina MŮŽE být uvedená
JINAK tato skupina NESMÍ být uvedena“

3. Přidáno nové pravidlo QP479, které je přiřazeno elementu "Číslo povolení neuvádět registrační značku" (PNRZ01) ve zprávě CZ015A (D_N_POD):
"Uvedené povolení neuvádět registrační značku musí splňovat podmínky definované CS pro daný typ povolení. Možné chybové kódy při porušení podmínek - viz číselník ASEOCHB."

4. Změna znění podmínky C005Q, která je přiřazena skupině "DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK při odjezdu" (QSPV) ve zprávách CZ015A (D_N_POD), CZ029A (C_R_PRO), CZ051A (C_R_NPR), CZ013A (D_N_OPR) a CZ004A (C_I_OPR):
"JESTLIŽE první číslice z údaje "Druh dopravy na hranici" (odstavec 25) = "5" nebo "7"
PAK skupina "DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK při odjezdu" NESMÍ být použita
JINAK JESTLIŽE "Kontejner"=1 a současně je uvedeno „Číslo povolení neuvádět registrační značku“
PAK skupina "DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK při odjezdu" MŮŽE být použita
JINAK skupina "DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK při odjezdu" MUSÍ být použita“.

Formát čísel kontejnerů
1. U elementu "Čísla kontejneru" (GC01) ve zprávách CZ015A (D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR) a CZ004A (C_I_OPR) nahrazen původní regulární výraz novým regulárním výrazem [A-Z0-9]*.

 


Popis změn ECS ECR


Přidání kontroly kolonky 31 - Kontejnery
1. U elementu "Čísla kontejneru" (GC01) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ615A (D_N_EXS) a CZ613A (D_N_OPRX) nahrazen původní regulární výraz novým regulárním výrazem [A-Z0-9]*

Změna v pořizování kolonky 18 - dopravní prostředek při odjezdu
1. Ve všech výskytech skupiny "DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK PŘI ODJEZDU" (QSPV) změněn max. počet opakování na 999.

2. Přidáno pravidlo QP475:
"JESTLIŽE element "Druh dopravy ve vnitrozemí" obsahuje hodnotu 2 ("Železniční")
PAK maximální počet opakování skupiny "DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK PŘI ODJEZDU" je 999x
JINAK maximální počet opakování skupiny "DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK PŘI ODJEZDU" je 3x"

3. U skupiny "DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK PŘI ODJEZDU" (QSPV) ve zprávách CZ504A (C_I_OPRV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ515A (D_N_PODV), CZ529A (C_R_PROV) a CZ551A (C_R_NPRV) přidáno pravidlo QP475.

Změna v pořizování kolonky 33 - přídavné kódy
1. Přidáno pravidlo QP473:
Nesmí být uveden přídavný kód začínající znakem „2“, „7“, „8“, „A“, „B“, „C“, „F“, „P“, „R“ a „S“.

2. Přidáno pravidlo QP474:
Nesmí být uveden přídavný kód začínající znakem „2“, „3“, „4“, „7“, „8“, „A“, „B“, „C“, „F“, „P“, „R“ a „S“.

3. U elementů GZB05, GZB06 a GZB07 ve zprávách CZ504A (C_I_OPRV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ515A (D_N_PODV), CZ529A (C_R_PROV), CZ530A (D_I_DODP) a CZ551A (C_R_NPRV) přidáno pravidlo QP474.

4. U elementů GZB03 a GZB04 ve zprávách CZ504A (C_I_OPRV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ515A (D_N_PODV), CZ529A (C_R_PROV), CZ530A (D_I_DODP) přidáno pravidlo QP473.

Rozdíly po opravě dle §17
1. Do skupiny QOP ve zprávě CZ598A (C_I_VOP) byla přidána nová skupina "Rozdíly po opravě dle §17" (QOPROZ).

 

Dodatečné vývozní prohlášení
1. Změna znění komentářového pravidla K011:
"Pokud nebude ve zprávě tento element zaslán (příznak havarijního postupu, příznak dodatečného VCP), pak bude do něj doplněna hodnota 0."

2. Přidáno nové pravidlo QP207D:
"Podat dodatečné vývozní prohlášení lze jenom bez využití zjednodušeného postupu."

3. Do zpráv CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV) byl přidán nový element "Příznak dodatečného VCP" (QH61)

4. Přidána nová podmínka QP20HD:
"JESTLIŽE je vývozní prohlášení podáváno v havarijním postupu (tj. "příznak havarijního postupu"=1) nebo je podáváno dodatečně (tj. "Příznak dodatečného VCP"=1)
PAK tento element MUSÍ být použit
JINAK tento element NESMÍ být použit"

5. Přidáno nové pravidlo QP206HD
"Datum propuštění u havarijně nebo dodatečně podaného VCP nesmí být vyšší než aktuální datum."

6. U elementu "Datum propuštění deklarace" H36 ve zprávách CZ515A (D_N_PODV) a CZ513A (D_N_OPRV) nahrazena podmínka QP20H novou podmínkou QP20HD a pravidlo QP206 novým pravidlem QP206HD .

7. Změna znění pravidla QP306, které je přiřazeno ke skupině "PŘEDCHOZÍ DOKLADY" ve zprávách CZ515A (D_N_PODV) a CZ513A (D_N_OPRV):
"Uvedená skupina "PŘEDCHOZÍ DOKLADY" (týkající se odpisů předchozího RHÚ) musí splňovat podmínky pro odpis předchozího RHÚ. Možné chybové kódy při porušení podmínek – viz. číselník DODMODP_CP.
Kontrola se nebude provádět u dodatečného vývozního prohlášení."

8. Změna znění pravidla QP318, které je přiřazeno ke skupině "PŘEDCHOZÍ DOKLADY" ve zprávách CZ515A (D_N_PODV) a CZ513A (D_N_OPRV):
"Uvedená skupina "PŘEDCHOZÍ DOKLADY" (týkající se propojení s režimem EMCS) musí splňovat podmínky pro kontrolu s režimem EMCS. Možné chybové kódy při porušení podmínek – viz. číselník CHBVYVEM.
Kontrola se nebude provádět u dodatečného vývozního prohlášení."

Další informace naleznete na http://www.admija.cz
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429, Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Přijměte prosím omluvu za naši obchodní nabídku software, informaci, avízo. Vaši adresu jsme získali z běžně dostupných zdrojů.

Nechcete-li dále přijímat informace o našem IS a jeho aktuálních verzích, odpovězte nám Předmětem: ODMÍTNUTO. Děkujeme.